Včelka a její svět

Včelka a její svět je jarní interaktivní program pro celou rodinu.

Vydáme se v něm na rozkvetlé louky a poznáme život v přírodě na jaře, zejména pak život včelího společenství.

Dozvíme se spoustu zajímavostí o životě včel, o tom, jak je důležitá rodina a společenství, o spolupráci, o ochraně přírody a včel. 

Setkáme se se včelařem, který nám přijde dát ochutnat svůj med a sdílet s námi zkušenosti s chovem včel. 

Program je připraven metodami zážitkové pedagogiky. Děti i rodiče si vyzkouší různé role, budou ve skupinkách zkoumat včelí život a budou potom sdílet s ostatními to, co se dozvěděli, učit se od sebe navzájem. Jsou připraveny výtvarné i hudební a taneční aktivity, ve kterých se děti i rodiče dozví nové věci o životě včel.

 

Těšíme se na Vás!
Henrieta a Martina