Denní zábavné programy

Pískle představuje své interaktivní programy pro děti a jejich rodiče:

 

Co si pod pojmem interaktivní program představit?

 

Je to soubor za sebou jdoucích zábavných aktivit jako jsou písničky, tanečky, malování, kreslení, sportovní aktivity, různé hry, hry v přírodě, výuka cizího jazyka, které dohromady společně spojuje jedno téma. témata jsou např. Mexiko, džungle, čerti, atd.

Aktivitami i celým dnem provází děti i jejich rodiče učitel, v našem případě dvě učitelky. :) Ty seznamují děti a rodiče s aktivitami, vysvětlují pravidla her, pomáhají úkoly plnit, navozují atmosféru tématu a v neposlední řadě udělují odměny.

 

Naše interaktivní programy jsou ojedinělé v tom, že na všech aktivitách spolupracují rodiče společně se svými dětmi – utvářejí rodinné týmy. Děti o všem, co právě řeší nebo prožívají v rámci aktivit, s rodiči diskutují, přemýšlejí o dalším postupu a spoločne se rozhodují. Také spolupracují s ostatními rodinnými týmy. Dohromady se všichni baví a zároveň učí od sebe navzájem.

 

Prací v rodinných týmech se snažíme pomoci prohlubovat rodinné vztahy a podporovat lásku, empatii a spolupráci mezi dítětem a jeho rodiči.

 

 DŽUNGLE

MEXICKÉ DUŠIČKY

VČELKA A JEJÍ SVĚT

ČERTOVINKY

NÁMOŘNÍCI